Secţiunea studii şi proiecte, 2010

Premiul secţiunii Studii şi proiecte
Ansamblu eclezial parohia bisericii Dichiu

arh. Dorin Ştefan ADAM
Nominalizare
Imobil de locuinţe

arh. Adrian SOARE, arh. Eliza YOKINA
Nominalizare
Sediul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România

arh. Vladimir ARSENE, arh. Cristiana ŞTEFAN
Premiul Preşedintelui Filialei Bucureşti
"Urban sanguine system" Trondheim, Norvegia, concurs internaţional Europan 10

arh. Carmen TĂNASE, arh. Ioana - Olivia DANCIU
Nominalizare a Preşedintelui Filialei Bucureşti
Arhitectură experimentală - Complex administrativ şi sportiv, jud. Cluj

arh. Adrian SPIRESCU
Casă de cultură

arh. Bogdan BABICI
Casă de cultură

arh. Bogdan BABICI
Complexul sportiv şcolar: sală de sport multifuncţională, bazin de înot şi sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj

arh. Mario KUIBUŞ
Imobil de birouri 2S+P+4E+Etaj tehnic

arh. Marius SOLON
Capelă şi extindere corp anexă (clopotniţă existentă), parohia Bogdăneşti

arh. Dorina ONESCU TĂRBUJARU
Cămin cultural tip I

arh. Dorina ONESCU TĂRBUJARU
Proiect pentru Clinică oncologică

arh. Michaela GAFAR
Proiect pentru Facultatea de construcţii în limbi străine şi Facultatea de Geodezie din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti

arh. Michaela GAFAR
Blocuri reciclate - Upsidedown

arh. Justin BARONCEA
Sistematizarea arhitecturală zona Casei de cultură Lugoj - concurs câştigat

arh. Alina MUSETOIU, arh. Bogdan ANGHELESCU BENEDEK
The Spine Tower - concurs internaţional 2009

arh. Bogdan ANGHELESCU BENEDEK
Muzeul de istorie al Poloniei - concurs internaţional 2009

arh. Bogdan ANGHELESCU BENEDEK
Noul sediu al facultăţilor de inginerie în limbi străine şi geodezie de la Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti

arh. Mihai EFTENIE
Proiect Weybridge Building

arh. Mihai EFTENIE
Proiect urban - Diametrala nord-sud - tronson str. Buzeşti - Calea Griviţei

arh. Mihai EFTENIE
Locuinţă individuală Corbeanca

arh. Vlad EFTENIE
Upgrade Cultural: Hanul Gabroveni

arh. Doina-Violeta ANDRIAN
Grădini Coreografice: Giardini

arh. Doina-Violeta ANDRIAN
Vila Romană: Eat the View!

arh. Doina-Violeta ANDRIAN
Urban Passage, concurs arhitectură 2008

arh. Alexandru CRIŞAN, arh. Ana - Maria CRIŞAN
Concurs de soluţii pentru restaurarea, extinderea şi remodelarea funcţională a Hanului Gabroveni, 2009

arh. Alexandru CRIŞAN, arh. Ana - Maria CRIŞAN
S20, Imobil locuinţe colective, s1, Buc.

arh. Alexandru CRIŞAN, arh. Ana - Maria CRIŞAN
A house in Luanda - patio and pavilion - covor urban

arh. Diana DINA
Palatul de justiţie Teleorman

arh. Radu-Petre NĂSTASE
Restaurare şi reconversie funcţională monument de arhitecură "Casa Braicoff"

arh. Radu-Petre NĂSTASE
Tall Emblem Structure for Za'Abeel Park in Dubai

arh. Georgeta GABREA
Ailanthus Altissima

arh. Alexandru AXINTE, arh. Cristian - Daniel BORCAN
Locuinţă individuală

arh. Marian MOICEANU
Rezidenţe studenţeşti Atena, concurs

arh. Andrei MĂRGULESCU
Magistrala 4 de metrou - racord 2 - staţia Parc Bazilescu

arh. Gheorghe BEZNILĂ
Lectură în straturi a unei biserici ortodoxe conformată pentru studiu după arhtetipul tradiţional.

arh. Andrei MĂRGULESCU
Memorialul Aeronauticii - "Culoare aeriene la Şosea"

arh. Elena-Codina DUŞOIU, arh. Adrian MOLEAVIN
Concurs de soluţii "Proiectare sediu UCMR - ADA"

arh. Adrian SOARE, arh. Eliza YOKINA
Magistrala 5 de metrou - tronson 1: Drumul Taberei - Universitate

arh. Adrian NICOLAESCU
Spaţii învăţământ şi sediu rectorat pentru Universitatea din Bucureşti

arh. Anca PĂUNESCU
Sală atletism indoor

arh. Bogdan BABICI
Bazin didactic

arh. Bogdan BABICI
Locuinţe colective pentru ANL

arh. Bogdan BABICI
Sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, complex sportiv

arh. Bogdan BABICI
Bulevard-promenadă "Mal de lac" Şos. Nordului - str. Elena Văcărescu - str. Gârlei, Buc.

arh. Viorel HURDUC
Reamenajare urbanistică şi arhitecturală Piaţa Ovidiu, Constanţa

arh. Viorel HURDUC
Concurs Memorialul Aeronauticii Române

cond.arh. Cristina CONSTANTINESCU
Restaurarea şi extinderea Hanului Gabroveni din Bucureşti

arh. Elena-Codina DUŞOIU, cond.arh. Mihaela BĂLAN, arh. Adrian MOLEAVIN
Locuinţe colective, concurs naţional ANL, P+3+M

arh. Lilian CAPTARI
Casa de lângă pădure

arh. Răzvan Florian BÂRSAN, arh. Laurenţiu VLAD, arh. Alexandru DUCA
Locuinţă pe lot ingust

arh. Răzvan Florian BÂRSAN, arh. Laurenţiu VLAD
Showroom

arh. Răzvan Florian BÂRSAN, arh. Laurenţiu VLAD, arh. Alexandru DUCA
Locuinţă exotică

arh. Răzvan Florian BÂRSAN, arh. Laurenţiu VLAD, arh. Alexandru DUCA, arh. Eva IUGA
Casa de la preerie

arh. Răzvan Florian BÂRSAN, arh. Laurenţiu VLAD, arh. Alexandru DUCA, arh. Eva IUGA
Casă de vacanţă lângă Peleş

arh. Răzvan Florian BÂRSAN, arh. Laurenţiu VLAD, arh. Alexandru DUCA, arh. Liviu SPURCACIU
Casă cu curte interioară

arh. Răzvan Florian BÂRSAN, arh. Laurenţiu VLAD, arh. Alexandru DUCA, arh. Eva IUGA
Locuinţă între calcane

arh. Răzvan Florian BÂRSAN, arh. Laurenţiu VLAD, arh. Cristina MATEI
Memorialul Holocaustului, Atlantic City

arh. Cosmin Nicuşor IONESCU
Studiu ilustrativ plan integrat de dezvolatare urbană Baicului - Electronicii - Doamna Ghica - Gara Obor, Bucureşti

arh. Daniela CALCIU
Grădiniţa Castelu

arh. Alexandra LIŢU, arh. Oana COARFĂ
Ansamblu eclezial ortodox Nisa, Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale / Parohia Nisa

arh. Dorin Ştefan ADAM
Capelă mortuară parohia bisericii Dichiu

arh. Dorin Ştefan ADAM
Casa I.M.

cond.arh. Constantin HAZARIAN
Pavilion expoziţional – seră

arh. Sorin PURAN, arh. Andrei - Alexandru STOIANOVICI
Centru sportiv olimpic

arh. Sorin PURAN, arh. Alexandra - Georgia BADEA