Magistrala 4 de metrou - racord 2 - stația Parc Bazilescu

Autor: arh. Gheorghe BEZNILĂ
Coautori: arh. Adrian Nicolaescu, arh. Gheorghe Goiciu, structura: ing. I. Ștefănescu, ing. I. Badarcea, ing. Gh. Lazăr
Birou de proiectare: METROUL SA

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2010, secţiunea arhitectură
Extindere Magistrala 3 de metrou, tronsonul Nicolae Grigorescu 2 - Anghel Saligny
arh. Gheorghe BEZNILĂ

2010
studii și proiecte