Locuinţe cuplate - comuna Corbeanca

Autor: arh. Aurel Eleonor ILINCA
Coautori: arh. Laurenţiu LAZAR, arh. Cristian SIMA