Dincolo de oraş / Beyond the City

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2017, secţiunea Arhitectura spațiului interior
Muzeul național al literaturii române
arh. Constantin GOAGEA, arh. Justin BARONCEA
Ediţia 2017, secţiunea Cercetări și viziuni prin arhitectură – intervenții și experimente de arhitectură
Magi*K
arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmina GOAGEA
Ediţia 2016, secţiunea arhitectură și spațiu public – intervenții și acțiuni în spațiul public
Nominalizare
Primar pentru 10 minute
curator Raluca VOINEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmina GOAGEA, artist Daniela PĂLIMARIU, Iuliana DUMITRU, arh. Mihai DUŢESCU
Ediţia 2016, secţiunea carte de arhitectură
Nominalizare
Inventând locuri. Practici şi proiecte inovative din România
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmina GOAGEA, designer Radu MANELICI
Ediţia 2016, secţiunea carte de arhitectură
Iepuri și sateliți. Povești despre recuperări și recompuneri
arh. Justin BARONCEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmina GOAGEA, designer Radu MANELICI
Ediţia 2015, secţiunea arhitectura temporară
Premiul secţiunii Arhitectura temporară
Expoziţie Connected. Things about future, cities and people
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA
Ediţia 2015, secţiunea arhitectura temporară
Expoziţie BCR
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU
Ediţia 2015, secţiunea arhitectura participativă şi acţiuni civice
Nominalizare
Grădina Post Industrie la Halele Carol: spaţiu public deschis prin artă
arh. Cosmina GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Constantin GOAGEA
Ediţia 2015, secţiunea arhitectura spaţiului interior / Amenajări de interior
Amenajare birouri Cat Music
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU
Ediţia 2015, secţiunea carte de arhitectură
Nominalizare
Locuind împreună. 6 blocuri de ADN BA
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Andrei ŞERBESCU, arh. Adrian UNTARU, arh. Bogdan BRĂDĂŢEANU
Ediţia 2014, secţiunea carte de arhitectură
Nominalizare
Dincolo de oraş / Beyond the City
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmin CACIUC
Ediţia 2014, secţiunea design / amenajări interioare
Nominalizare
Bar Fire
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Constantin GOAGEA, Adrian DOBRE
Ediţia 2013, secţiunea carte de arhitectură
Case vechi, design şi ceva în plus. Reactivarea patrimoniului arhitectural din România
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, Mugur GROSU, arh. Cosmin CACIUC, arh. Justin BARONCEA, arh. Johanes BERTLEFF
Ediţia 2013, secţiunea carte de arhitectură
Casa Turn - Jurnalul unui proiect
arh. Iulia STANCIU, arh. Florian STANCIU, arh. Ştefan GHENCIULESCU
Ediţia 2013, secţiunea design / amenajări interioare
Premiul secţiunii Design, categoria amenajări interioare
Case vechi, design şi ceva în plus
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, Mugur GROSU, arh. Cosmin CACIUC
Ediţia 2012, secţiunea restaurări
Nominalizare
Reabilitarea unei locuinţe unifamiliale, Voluntari
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, Adrian DOBRE, arh. Cătălin ICLOZAN
Ediţia 2012, secţiunea restaurări
Consolidare, restaurare şi punere în valoare a sediului D.J.C.C.P.C.N. Călăraşi
arh. Justin BARONCEA, arh. Aurel BOTEZ, arh. Radu ENESCU, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Dragoş DRAGNEA
Ediţia 2012, secţiunea restaurări
Reabilitarea şi restaurarea unei locuinţe interbelice, Bucureşti
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, Adrian DOBRE
Ediţia 2012, secţiunea carte de arhitectură
URBAN REPORT. Volumul 3: Pionierii practicilor emergente
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmina GOAGEA
Ediţia 2012, secţiunea carte de arhitectură
URBAN REPORT. Volumul 2: Condiţiile urbanităţii auto-reglementate
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmina GOAGEA
Ediţia 2012, secţiunea design / amenajări interioare
Nominalizare
Expoziţia „Activări urbane”, Bucureşti
arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, Mugur GROSU, arh. Cosmin CACIUC
Ediţia 2012, secţiunea design / amenajări interioare
Amenajare de apartament interbelic, Bucureşti
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cătălin ICLOZAN
Ediţia 2012, secţiunea design / amenajări interioare
Amenajare apartament BG, Bucureşti
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, Adrian DOBRE, arh. Cătălin ICLOZAN
Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură
Zeppelin.laborator 01
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA
Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură
Avangarda americană
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA, arh. Cosmin CACIUC
Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură
Urban Report 1
arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Constantin GOAGEA
Ediţia 2010, secţiunea carte de arhitectură
Premiul Editurii ART
Oraşul transparent. Limite şi locuire în Bucureşti / Tranparent city. On limits and dwelling in Bucharest
arh. Ştefan GHENCIULESCU
Ediţia 2010, secţiunea carte de arhitectură
Magic Blocks - scenarii pentru blocurile din perioada socialistă în Bucureşti / Scenarios for socialist collective housing estates in Bucharest
arh. Ştefan GHENCIULESCU
Ediţia 2008, secţiunea studii şi proiecte
Premiul secţiunii Studii şi proiecte
POD
arh. Justin BARONCEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Constantin GOAGEA, arh. Radu ENESCU, arh. Jean CRAI
Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură
România – Secvenţe de arhitectură din secolul XIX şi până în prezent
arh. Ana - Maria MACHEDON, arh. Luminiţa Gloria MACHEDON, arh. Ştefan GHENCIULESCU
Ediţia 2007, secţiunea amenajări interioare
REMIX – PAVILIONUL ROMÂNIEI LA BIENALA DE LA VENEŢIA 2006
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Justin BARONCEA
Ediţia 2007, secţiunea carte de arhitectură
Premiul secţiunii Carte de arhitectură
REMIX – FRAGMENTS OF A COUNTRY
arh. Constantin GOAGEA, arh. Ştefan GHENCIULESCU, arh. Cosmina GOAGEA, arh. Ana BLEAHU
Ediţia 2004, secţiunea amenajări interioare
Nominalizare
Amenajare birouri TotalSoft
arh. Constantin GOAGEA
Ediţia 2004, secţiunea publicaţii
Premiul secţiunii Publicaţii
Revista Arhitectura a UAR
arh. Constantin GOAGEA