centru cultural Chinez București

Autor: arh. Sorin GABREA
Coautor: arh. Arthur TOTH
Birou de proiectare: SC Western Outdoor SRL

2014
studii și proiecte