Amenajare zona de agrement

Bucuresti, România

Roata mare şi parcul de distracţii adiacent acesteia s-au construit în jurul anilor 60 ai secolului al XX-lea, în ideea creării unui spaţiu public pentru distracţia maselor, în incinta Parcului Herăstrău. Planul topographic din 1978 al Bucureştiului, caroul 3-4, atestă existent Roţii Mari şi a spaţiului de joacă aferent ei, pe acelaşi amplasament, pe care s-a reamplasat în prezent. Roata Mare face parte dintre reperele simbol ale parcurilor de distracţii metropolitane din lume, cum sunt în Viena, Paris sau Londra.
Parcul Herăstrău este monument istoric înscris în lista monumentelor istorice actualizată în 2010 la poz 827 cod LMI B-ÎI a-A 18802.
Roara Mare desfiinţată în 2014, din motive de nesiguranţă în exploatare, readuce o suită de alte obiecte de distracţie specializate, atât de necesare unei zone destinate distracţiei de nivel naţional că roată mare, drop tower, bumper cars, trambuline, derby, kiddie rides, instalaţii tematice.
Apariţia ei conservă componentă de agrement a Parcului Herăstrău subliniind diversificarea tehnologiei de joc şi oferind o atracţie deosebită pentru vizitatori.

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2017, secţiunea Cercetări și viziuni prin arhitectură – intervenții și experimente de arhitectură
Ansamblu locuinte colective
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2016, secţiunea viziuni și cercetări prin arhitectură
Extensie imobil existent
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2016, secţiunea viziuni și cercetări prin arhitectură
Imobil locuinte
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2015, secţiunea arhitectura temporară
Galeria Arhitecţi Români Creatori de Patrimoniu Cultural, U.A.U.I.M.
arh. Elena-Codina DUŞOIU, arh. Cristina Olga GOCIMAN, arh.int. Mihaela LAZĂR
Ediţia 2014, secţiunea studii şi proiecte
Imobil birouri şi servicii (S+P+2E+Et)
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2014, secţiunea arhitectură / locuinţe
Casa de pe deal
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2013, secţiunea studii şi proiecte
Locuinţă P+1
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2013, secţiunea imagine de arhitectură / desen
Impresii
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2012, secţiunea studii şi proiecte
Imobil birouri S+P+12E
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2012, secţiunea studii şi proiecte
Locuinţă pe deal - Talea
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2012, secţiunea arhitectură / locuinţe
Locuinţă S+P+2E str. Escalei
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2012, secţiunea imagine de arhitectură / desen
Crochiu
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2011, secţiunea studii şi proiecte
Restaurare, reabilitare castel Oteteleşanu, Măgurele
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2011, secţiunea studii şi proiecte
Catedrala Mântuirii Neamului
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2011, secţiunea arhitectură / social-culturale
Imobil de birouri 4S+P+11E – str. Olteni nr. 2 – 4, Bucureşti
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2011, secţiunea imagine de arhitectură / desen
Despre Corbusier
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2010, secţiunea arhitectură
Imobil birouri S+P+5E
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2009, secţiunea arhitectură
Imobil apartamente şi servicii – str.Polonă 89, S1, Bucureşti
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2009, secţiunea fotografie de arhitectură
Troglodit
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2008, secţiunea arhitectură
Imobil locuinţe, birouri, S+P+2E, str. Duzilor, Bucureşti
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2008, secţiunea carte de arhitectură
Arhitectura ca o arcă – ed. Capitel
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2008, secţiunea fotografie de arhitectură
Limite 172
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2007, secţiunea arhitectură
Str. FERME „M” nr.34 OTOPENI
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2007, secţiunea arhitectură
IMOBIL BIROURI ŞI LOCUINŢE S+P+4E+5(RETRAS)
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2007, secţiunea studii şi proiecte
Premiul secţiunii Studii şi proiecte
REMODELARE SPAŢIU URBAN
arh. Cristina Olga GOCIMAN, arh. Elena-Codina DUŞOIU, arh. Ana Maria VESA
Ediţia 2007, secţiunea carte de arhitectură
MANAGEMENTUL REDUCERII RISCULUI LA DEZASTRE – STRATEGII DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2007, secţiunea fotografie de arhitectură
VERNACULAR
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2006, secţiunea arhitectură
Imobil birouri şi locuinţe
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2005, secţiunea arhitectură
Locuinţă S+P+1
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2005, secţiunea amenajări interioare
Amenajare sucursală BRD Academiei
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2004, secţiunea arhitectură
Extindere locuinţă
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2004, secţiunea amenajări interioare
Amenajare sediu BCR, Sucursala Drumul Taberei nr. 82
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2004, secţiunea restaurări
Consolidare şi reamenajare sediu administrativ, Semănătoarea
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea arhitectură
Imobil birouri şi spaţii comerciale
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea arhitectură
Imobil birouri şi spaţii comerciale
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea amenajări interioare
Amenajare sediu CRIBA DESIGN
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea amenajări interioare
Amenajare sediu BCR
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea restaurări
Locul III
Restaurare faţade şi amenajare exterioară Camera Notarilor Publici
arh. Cristina Olga GOCIMAN
Ediţia 2003, secţiunea publicaţii
TIPOLOGIA HAZARDULUI ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ
arh. Cristina Olga GOCIMAN

2016
arhitectură și spațiu public – amenajări de spații publice