ro | en
Anuala de Arhitectură » Ediția 2015 » Timpuri Noi în acţiune

Timpuri Noi în acţiune

TNiA_Eveniment 8-20 iunie_RAPORT.pdf

Proiectul TIMPURI NOI ÎN ACŢIUNE este un format de cartografiere creativă aplicată unei comunităţi specifice desfăşurat în incinta unei filiale a Bibliotecii Metropolitane Bucureşti din cartierul bucureştean Timpuri Noi.

Evenimentul a a avut loc în incinta filialei pentru copii şi tineret Emil Gârleanu de pe bulevardul Octavian Goga nr. 6, bl. M25.

Obiectivele evenimentului au fost:

Activitățile derulate:

A1. Consultare

Pe toată durata desfăşurării evenimentului am instalat în spaţiul bibliotecii o machetă a spaţiului public din proximitate prin intermediul căreia am interacţionat şi consultat vizitatorii cu privire la posibilităţile de amenajare. Vizitatorii şi-au făcut timp să discute cu echipa noastră, să completeze chestionare şi chiar să îşi ofere ajutorul în eventuale acţiuni derulate împreună.

A2. Raftul Mobil

Am ataşat bibliotecii un raft mobil pentru cărţi, ca o structură care testează funcţionarea bibliotecii şi în spaţiul exterior. Raftul mobil a adunat din colecţia biliotecii cărţi cu tema oraşul Bucureşti. Raftul a extins timp de câteva zile biblioteca pe trotuarul din faţă, utilizat în prezent exclusiv ca loc de parcare, şi a funcţionat ca un semnal necesar bibliotecii, foarte puţin vizibilă la nivelul străzii.

A3. Macheta cu Repere – Atelier de Educaţie Urbană

Sâmbătă 20 iunie a avut loc în incinta filialei un Atelier de Educaţie Urbană ce şi-a propus stimularea conştientizării de către copiii participanţi a manifestărilor mediului urban înconjurător. Prin realizarea de machete cu reperele cartierului, Atelierul a promovat practicarea educaţiei urbane ca o componentă importantă a formării viitorilor cetăţeni în interiorul unor instiuţii publice de cultură active în cartiere. Macheta va rămâne expusă în spaţiul bibliotecii ca un exemplu al oraşului practicat de locuitorii săi mai tineri.

A4. Expoziţia Portretele Cartierului

În a doua săptămână a acţiunii am instalat în camera din spate a bibliotecii, o expoziţie despre cartierul Timpuri Noi. Expoziţia aduce laolaltă istoria şi viaţa de zi cu zi a cartierului Timpuri Noi, prin planuri istorice, fotografii de epocă, activităţi cotidiene, macheta cu repere sau portete ale locuitorilor. Expoziţia este deschisă până pe 30 iunie 2015.

Evaluarea generală a acţiunii:

Contactul cu utilizatorii unei biblioteci publice de cartier a constituit activitatea prioritară a acţiunii. Procesul s-a desfăşurat în ritmul specific bibliotecii şi a adunat la final 30 de chestionare cu sugestii şi propuneri de amenajare spaţială, dar şi contacte ale unor potenţiali parteneri ai acţiunilor viitoare. Acestea constituie o bază validă pentru acţiunile viitoare derulate în cadrul proiectului „Spaţii Urbane în Acţiune” ce urmăresc amenajarea unui spaţiu public prin participarea utilizatorilor. Atelierul Macheta cu Repere şi Expoziţia Portretele Cartierului a valorizat potenţialul de reper public al bibliotecii, dar şi resursa de spaţiu a filialei, ilustrând modalităţi diverse de activare a acestor noduri de intensitate socială din cartierele bucureştene. Raftul Mobil a constituit un test de extindere a funcţiunii unei biblioteci publice prin elemente de mobilier cu caracter nomad.

TIMPURI NOI ÎN ACŢIUNE este coordonat de studioBASAR şi face parte din proiectul SPAŢII URBANE ÎN ACŢIUNE coordonat de Asociaţia Komunitas.

Parteneri ai proiectului sunt Biblioteca Metropolitană Bucureşti şi Ordinul Arhitecţilor din România - Filiala Bucureşti.

Proiectul TIMPURI NOI ÎN ACŢIUNE este finanţat de Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Bucureşti, în cadrul Anualei de Arhitectură 2015 cu tema Construind comunitatea.

Proiectul Spaţii Urbane în Acţiune este finanţat prin granturile SEE 2009–2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Detalii suplimentare despre proiect: www.facebook.com/spatiiurbaneinactiune