ro | en
  • Locul III

SIMBOL ÎN ARHITECTURĂ - ASPECTE ALE SIMBOLULUI ÎN SPAȚIUL MUZEISTIC CONTEMPORAN

Editura: EDITURA UNIVERSITARĂ "ION MINCU", BUCUREȘTI
Autor: arh. Octavian Iliescu

Comentariul autorului

Mai are arhitectura contemporană capacitatea de a simboliza, dacă da, care sunt astăzi coordonatele şi mijloacele arhitectului de a exprima un simbol? de la această întrebare porneşte lucrarea "Simbol în arhitectură". Cartea este structurată în şapte capitole: Aspecte metodologice, semiotica arhitecturii, Simbolurile în arhitectură, Funcţia comunicativă a semnelor simbolice, Aspecte socio-psihologice ale simbolizării în arhitectură, Arhitectura - comunicare intermedială, Aspecte ale simbolului în spaţiul muzeistic contemporan, ultimul dintre ele analizând creaţii arhitecturale contemporane. cartea este adresată unui public larg, scrisă într-un stil captivant.