ro | en
  • Premiul secțiunii „Publicații”

REVISTA ARHITEXT, ARHITECTURĂ-DESIGN-ARTE

Director fondator: prof.dr.arh. Emil Barbu Popescu
Director: arh. Arpad Zachi

Comentariul autorului

Arhitext a fost, în 1990, un gest care s-a hrănit din romantism entuziast, crezând că poate gândi, spune, face şi schimba totul. A fost un loc dorit al deschiderii şi discuţiei. A fost un spaţiu în care se lucra pentru împlinirea împreună. Arhitext a devenit, în urmă cu mai bine de 10 ani, o tribună de dezbateri fără părtinire.

A devenit un loc în care "oricine putea intra, dar nu oricine putea rămâne."

S-a preschimbat, de la lună la lună, în trudă bună, în căutare de provocări şi de colegi intelectuali.

Arhitext este o alergare de rezistenţă, o muncă de zi cu zi, pentru că în fiecare clipă sunt de descoperit alte orizonturi. Arhitext este, azi, rodul tuturor acestor etape, şi chiar mai mult: strădanie de a pricepe şi veghea naşterea unei noi arhitecturi. Datoria lui către stăpânii săi, cititorii, este de a le fi la îndemână şi de a le fi unealtă folositoare şi incomodă, care să-i îndrepte spre cercetare, cunoaştere, atitudine...