ro | en
  • Premiul Președintelui Filialei București

Imobil de locuințe – str. Batiștei nr. 34

Autor: arh. Lilian Captari
Coautor: arh. Iana Captari
Birou de proiectare: URBAN OFFICE


Alte lucrări cu aceiași autori: