en | ro
Nominalizare a Președintelui Filialei București

Banca Națională a României – cronica restaurării palatului vechi / National Bank of Romania - Chronicle of the Old Palace Restoration

Autor: arh. Cristina - Gabriela ȚURLEA
Birou de proiectare: EDITURA CADMOS
2011
carte de arhitectură