en | ro
Nominalizare

Vila în stil neoromânesc - expresia căutărilor unui model autohton în locuința individuală urbană

Autor: arh. Ruxandra NEMȚEANU
Firma: BIA - Ruxandra Nemțeanu