ro | en
Casă Organică/Modernă

Casă Organică/Modernă

Autori: arh. Șerbănoiu Bogdan Vasile
Șerbănoiu Bogdan & Asociații

Colaboratori
Visualizări 3D: Arh. stg. Vede Ștefania - Teodora

Comentariul autorului

Conceptul de organizare a volumelor constă în realizarea unei sinteze între formele curbe, organice și cele raționale alcătuite din forme simple, geometrice. Atât funcțional cât și volumetric, locuința este împărțită pe verticală în cele două zone: parterul destinat spațiilor de zi și etajul destinat zonei de noapte. Planul parterului are o formă geometrică simplă, iar golurile ferestrelor au forme curbe, în timp ce la nivelul parterului de la etaj regăsim formele curbe, iar golurile ferestrelor sunt simple, dreptunghiulare. Sinteza raționalului și a emoționalului este exprimată prin dualitatea formelor utilizate.