Viscri 125 - Reabilitare gospodărie săsească tradiţională -pensiune turistică

Autor: arh. Irina BĂLDESCU
Coautori: arh. Piero BANTERLE, arh. Letiţia COSNEAN