ro | en

Ghid privind intervenția în zonele rezidențiale vechi (zone protejate și zone cu valoare arhitecturală)

Autori: arh. Emil Retegan, arh. Teodora Suler, arh. Constanța Erca

Comentariul autorului

Scopul studiului este fundamentarea istorico-urbanistică a reglementărilor în cazul intervenţiilor din zona parcelărilor JIANU şi URUGUAY, delimitată de străzile: Gheorghe Brătianu, Docenţilor, Alexandrina, maior Gheorghe Şonţu, B-dul Mareşal Constantin Prezan, B-dul Aviatorilor şi arhitect Ion Mincu. Urbanizată relativ recent, această zonă şi-a conturat în timp un anumit caracter urbanistic; intervenţiile din ultimii ani, prin care au apărut clădiri cu regim de înălţime cu mult peste nivelul mediu (P+6 -7 etaje), masive, din care multe sunt imobile de birouri, tind să modifice esenţial şi ireversibil caracterul şi configuraţia urbanistică a zonei, ducând la pierderea completă a identităţii acestei părţi din Bucureşti. Studiul pune accentul în special pe impactul intervenţiilor recente asupra contextului urban (construcţii noi), dar şi asupra fondului construit existent (renovări, restaurări, modernizări, schimbări de funcţiuni), propunând un regulament pentru această zonă, pe baza datelor, documentelor şi a planurilor la care am avut acces. Se impune necesitatea aplicării cu fermitate, în regim de urgenţă, a prevederilor unui regulament care să îmbine precizia cu supleţea, prin care să se limiteze tendinţele semnalate, până nu va fi prea târziu.Alte lucrări cu aceiași autori:

2004
publicații