ro | en

Institutul Național de Statistică

bd. Libertății, București
Autori: arh. Emil Retegan

Comentariul autorului

Spaţiile din incinta Institutului Naţional de Statistică cuprind la parter: Biblioteca şi sala de lectură "Nicolae Georgescu Roegen", Sala de diseminare a datelor statistice "Anton Golopentia", Librăria "Ion Ionescu dela Brad" şi "Centrul Naţional de Perfecţionare în Statistică" cu sălile de curs "Dimitrie Gusti" - "Octav Onicescu", la etajul I, şi "Gheorghe Mihoc" - "Grigore Moisil", la etajul II. S-au realizat recompărtimentări de spaţii, plafoane false şi scafe de lumină, pardoseli tehnologice supraînălţate, schimbarea tâmplăriei interioare, a corpurilor de iluminat, mobilarea şi echiparea spaţiilor cu instalaţiile şi echipamentele audio-video, de aer condiţionat, etc. necesare desfăşurării activităţilor specifice (cursuri, seminarii, colocvii, consultarea publicaţiilor şi furnizarea de date şi informaţii statistice) la standarde actuale. Dificultăţile au fost: discontinuitatea spaţiilor amenajate, dispuse pe trei etaje, racordarea noilor instalaţii la cele existente în clădire şi, nu în ultimul rând, armonizarea arhitecturii spaţiilor amenajate cu cadrul construit.Alte lucrări cu aceiași autori: