ro | en
  • Premiul secțiunii „Restaurări”

Locuință individuală restaurare consolidare, extindere și reamenajare

str. Nanu Muscel, București
Proiect: SC Graphic Studio, arh. Remus Hârșan, arh. Dragoș Perju, arh. Karoly Nemeș

Comentariul autorului

Construcţia existentă, ce datează din anul 1936, face parte dintr-un cartier cu case tip de la baza Cotrocenilor. În principal, preocuparea majoră a fost pentru refacerea arhitecturii exterioare. Foişorul, ca element major al arhitecturii casei, a fost redesenat; eliberat de adăugirile parazitare apărute de-a lungul timpului şi supraînălţat, el şi-a redobândit caracterul dominant. O grijă deosebită a fost manifestată faţă de elementele decorative originale: stâlpi, capiteluri, panouri de balustradă, care au fost lăsate aparente (o execuţie de foarte bună calitate din mozaic, cu o foarte frumoasă patină). Celelalte elemente decorative, ancadramente de ferestre, cornişe şi borduri ornamentale, au fost refăcute conform modelelor originale recuperate. Elementele decorative din lemn au fost recuperate, restaurate şi reamplasate în operă. Spaţiul interior a fost recompartimentat în funcţie de noile cerinţe funcţionale; a fost desfăcută scara de serviciu şi a fost recuperat spaţiul mansardei şi al demisolului. La nivelul parterului s-a executat o extindere a casei iniţiale cu un salon de vară.



Alte lucrări cu aceiași autori: