ro | en

Biserica "TREI IERARHI" Colțea, consolidare, restaurare - remodelare volumetrică

Proiect: arh. Constanța Carp, th.arh. Paul Felican, arh. Smaranda Baciu

Comentariul autorului

Actuala biserică de zid COLŢEA a fost ridicată în locul unei biserici mai vechi, de lemn. Mihai Spătarul Cantacuzino este ctitorul bisericii şi mănăstirii Colţea, care includea spitalul şi celebrul turn al Colţei. Biserica a fost terminată în jurul anului 1700, iar în 1715 a fost terminat zidul de incintă al mănăstirii şi turnul.

În cursul lucrărilor de consolidare a bisericii, începute în 1998, s-a executat desfacerea învelitorii, precum şi degajarea podului de moloz. S-a descoperit tamburul cu pictură în fresca originară al celei de-a doua turle, pe naos.

La cererea beneficiarului, s-a propus remodelarea volumetrică a bisericii, cu cele două turle (structură uşoară - lemn), folosind documentarea istorică şi studiul comparativ cu exemple similare din epocă. S-a avizat varianta care propunea păstrarea cadrului de beton armat la turla de pe pronaos şi implicit grosimea bazei pătrate.

Lucrări de restaurare: refacerea turnului clopotniţă din lemn, pe scheletul existent de b.a., peste pronaos; refacerea turlei din lemn peste naos; refacerea cornişei originare, cu zimţi de cărămidă, la nivelul rezultat prin cercetarea de parament; decaparea zonelor cu tencuială de ciment, executate la exterior; fixarea tencuielii originare; curăţarea rosturilor şi rostuirea ulterioară; revizuirea şi repararea tuturor elementelor decorative din piatră, ancadramente, portal, stâlpi, baze şi capitele etc; tencuiala exterioară cu mortar de var în strat subţire, ştearsă, tip frescă; tâmplărie din lemn de stejar: uşi, ferestre; pardoselile din lespezi de piatră pe strat filtrant; şarpantă din lemn de brad - streaşină aparentă din lemn de stejar, învelitoare din tablă de cupru, cu falturi duble, orizontale.