ro | en
  • Premiul secțiunii „Urbanism”

Principii de intervenție în comunitățile afectate de sărăcie extremă

Proiect: arh. Cătălin Berescu, urb. Mariana Celac, sociolog Oana Ciobanu, antropolog Cosmin Manolache

Comentariul autorului

Studiul a fost realizat în 2005 în cadrul C.C.P.E.C. - U.A.U.I.M. şi a avut drept beneficiar Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. Lucrarea a avut drept obiectiv realizarea unui studiu documentar, cu acoperire naţională, cu privire la situaţia locuirii rromilor afectaţi de sărăcie extremă. Au fost cercetate un număr de 36 de comunităţi, această experienţă furnizând material pentru elaborarea unei tipologii de locuire. Principala preocupare a fost formularea liniilor de orientare şi conduită pentru foarte necesarele intervenţii în comunităţile afectate de sărăcie extremă ce sunt sau urmează a fi promovate de administraţiile locale şi de organizaţiile care lucrează pentru rromi. Am exprimat acest lucru printr-un capitol care conţine principii de intervenţie şi prin unul care conţine scenarii de intervenţie, cu referiri concrete şi specifice la construcţia de habitate şi locuinţe.Alte lucrări cu aceiași autori:

2006
urbanism