ro | en

PUZ parc Herăstrău, București - etapa PUD-urilor pe axe și centre de interes

Proiect: arh. Cerasella Crăciun, arh. Angela Filipeanu

Comentariul autorului

Zona propusă studiului face parte din nucleele verzi existente importante, situate de-a lungul salbei lacurilor de nord, cu un rol deosebit în menţinerea microclimatului şi a sănătăţii populaţiei capitalei, prezentând o importanţă deosebită în contextul oraşului. Obiectivele necesare a fi rezolvate în cadrul Planului Urbanistic Zonal decurg din caracterul de unicitate al zonei Parcului Herăstrau, ce constituie una dintre zonele verzi cele mai extinse ale municipiului Bucureşti, în care sunt concentrate importante dotări de odihnă, relaxare, sport, agrement, cultură, amenajări de spaţii verzi şi pietonale, constituind un cadru ambiental reprezentativ, intens frecventat atât de locuitorii oraşului, cât şi de vizitatori sau turişti.

Obiectivul principal al proiectului a fost creşterea calităţii vieţii cetăţenilor capitalei, ce vizează reabilitarea şi valorificarea spaţiilor plantate publice în concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, proiectul încadrându-se în strategia de dezvoltare a municipiului Bucureşti.Alte lucrări cu aceiași autori:

2006
urbanism