Extinderea muzeului Gosta Serlahius, Manta, Finlanda

Autori: arh. Irina MELIȚĂ, arh. Ștefan SIMION
Coautori: Nicolae PETRENCU, Clara REVIU, Matei BĂCANU
Birou de proiectare: POSTER

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2018, secţiunea Carte de arhitectură
Nominalizare
Ambiguitatea Capodoperei. Livio Vacchini, prin 11 dialoguri
arh. Ștefan SIMION
Ediţia 2016, secţiunea arhitectură rezidențială – locuințe individuale
SH5
arh. Irina MELIȚĂ, arh. Ștefan SIMION
Ediţia 2012, secţiunea arhitectură / locuințe
Casă la etajul patru
arh. Irina MELIȚĂ, arh. Ștefan SIMION
Ediţia 2012, secţiunea imagine de arhitectură / desen
Locuire
arh. Ștefan SIMION, Laura CRISTEA, Cristina POPESCU
Ediţia 2011, secţiunea studii și proiecte
Biblioteca Centrală Universitară Cluj - concurs 2010
arh. Irina MELIȚĂ, arh. Ștefan SIMION

2011
studii și proiecte