Casa AB

Autor: arh. Marcel BORȚUN
Coautor: arh. Cătălina DINU
Birou de proiectare: Studio Borțun SRL

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2014, secţiunea restaurări
Sediu Ager Film - Str. Plantelor nr. 19
arh. Marcel BORȚUN
Ediţia 2014, secţiunea studii și proiecte
Sediu F.T.B. O.A.R.
arh. Marcel BORȚUN, arh. Traian MUȘETESCU