Casa AB

Autor: arh. Marcel BORŢUN
Coautor: arh. Cătălina DINU
Birou de proiectare: Studio Borţun SRL

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2014, secţiunea restaurări
Sediu Ager Film - Str. Plantelor nr. 19
arh. Marcel BORŢUN
Ediţia 2014, secţiunea studii şi proiecte
Sediu F.T.B. O.A.R.
arh. Marcel BORŢUN, arh. Traian MUŞETESCU