ro | en

BUCUREȘTII VECHIULUI REGAT

Autor: George COSTESCU
Ediție îngrijită de: arh. Georgeta Gabrea

Comentariul autorului

Prezentul volum constituie o reeditare a volumului publicat de George Costescu în anul 1944, luna noiembrie, la editura Universul. Reeditarea acestui volum s-a făcut la editura Capitel, sub îngrijirea arh. Georgeta Gabrea. Transcrierea textului s-a realizat în conformitate cu normele ortografice actuale, fără a altera textul original. De asemenea, au fost uniformizate unele denumiri de străzi, mahalale etc., iar pentru numele diverselor personalităţi, au fost urmate recomandările dicţionarelor enciclopedice recente. În actuala ediţie, există trei planuri istorice ale lecturii: cel al epocii pe care o evocă autorul (a doua jumătate a secolului al XIX-lea, mai precis primii patruzeci de ani de domnie ai lui Carol I: 1886-1906, cel al perioadei contemporane lui, anii '40 ai secolului XX, (plan secundar) al vremii contemporane nouă - prezent prin notele acestei ediţii. În ceea ce priveşte ilustraţiile, cele intercalate în text, sunt cele cuprinse în ediţia din 1944, iar cele grupate la sfârşitul volumului fac parte din colecţia personală a arh. Gabrea Georgeta.Alte lucrări cu aceiași autori: