ro | en

Studiu istoric pentru imobilul din str. Blănari 18 (colț cu str. Doamnei)

București
Proiect: arh. Valeriu Eugen Drăgan

Comentariul autorului

Obiectul de studiu al acestui proiect îl constituie cercetarea imobilului din str. Blănari nr. 18 (colţ cu str. Doamnei) în vederea identificării elementelor cu valoare culturală deţinute de imobil. Vor rezulta posibilităţile şi condiţionările de intervenţie asupra fondului construit actual, prin care să se asigure conservarea şi evidenţierea valorilor semnificative pentru patrimoniul cultural. Cercetarea are ca scop evidenţierea următoarelor aspecte: evaluarea calităţilor istorice, arhitecturale şi urbanistice ale ţesutului urban istoric din zonă; evaluarea calităţilor istorice, arhitecturale, tehnico-structurale, plastice şi urbanistice ale imobilului; evaluarea relaţiei dintre imobilul studiat, ţesutul urban istoric şi clădirile existente în zonele învecinate acestuia; stabilirea regulilor generale de intervenţie asupra imobilului, în aşa fel încât să se asigure conservarea valorilor instituite şi integrarea prin punerea în valoare a elementelor semnificative identificate, conform evaluărilor realizate pe criterii istorice, urbanistice, arhitecturale, tehnico-structurale şi plastice. Cercetările întreprinse pentru studierea imobilului şi a zonei sus amintite au constat din analiza urbanistică şi arhitecturală "in situ" a fondului construit, din investigarea surselor cartografice, bibliografice şi a documentelor din arhive publice sau private, precum şi din raportarea acestor informaţii la situaţia actuală.2006
restaurări