ro | en
  • Nominalizare la secțiunea „Carte de arhitectură”

Arhi-texte – În căutarea unei noi modernități

Autor: Dana VAIS
Coautori: Editor: Arpad ZACHI, prefața: Augustin IOAN
Editura: Editura Fundației Arhitext Design

Comentariul autorului

Prin cartea de faţă Fundaţia Arhitext design îşi doreşte să continue editarea colecţiei – «Arhiva de Idei Arhitext» – compusă din studii, eseuri de arhitectură şi urbanism, menite să sintetizeze şi să prezinte publicului român evoluţia arhitecturii şi a ubanismului românesc în anii post decembrişti. Cartea de faţă are, în acest sens, rolul de a aduna textele cheie publicate de Dana Vais de-a lungul a 10 ani în revista Arhitext (şi nu numai).

Cartea este compusă din patru capitole, fiecare din ele tratând o problemă specifică. În capitolul întâi («Materialele şi formele») se pun în discuţie două materiale «istorice» – sticla şi betonul, dar şi felul în care obiectul construit se modifică odată cu folosirea calculatorului. În «Clădirea şi contextul» sunt discutate pe de-o parte interferenţele dintre teorie ca discurs textual şi obiectul construit şi situl arhitectural pe de altă parte. În «Fişe de istorie contemporană» se trec în revistă câteva curente teoretice internaţionale, privindu-le dintr-o perspectivă istorică şi critică. În ultimul capitol («Arhitectura românească») sunt dezbătute curente din arhitectura românească, dar şi posibilele poziţionări internaţionale ale unor creatori de arhitectură locali.

«Dana Vais ne dovedeşte, prin acest volum, la ce este utilă teoria. În primul rând, ea e un mijloc privilegiat de educaţie, de imersie a tinerilor viitori arhitecţi în pasta groasă a culturii arhitecturale. Arhitectura este o răspântie: de discipline, de arte, de ştiinţe. Doar teoria este aceea care stabilizează această răspântie şi îi dă consistenţă culturală.» – Augustin Ioan