ro | en
Centru de Vizitare

Centru de Vizitare

Autori: arh. Mihai Eftenie, arh. Andrei Lazar
Baumarc proiect srl

Colaboratori
Rezistenta: Ing. Victor Nedrita (colonad proex)

Comentariul autorului

Lipsa unui context construit a dus la alegerea unei volumetrii simple de plan dreptunghiular și șarpantă în două ape. Tratarea fațadei cu materiale naturale ajută la integrarea obiectlui de arhitectură în mediul natural. Funcțiunea centrului de vizitare implică în primul rând interacțiunea cu publicul, dar cuprinde și o componentă de cercetare a rezervației La nivelul parterului clădirea se deschide către parc printr-un portic de-a lungul fatadei, pătrunderea în rezervație făcându-se prin intermediul unei pasarele construite peste înălțimea vegetației, astfel încât accesul să fie cât mai puțin invaziv.

Alte lucrări cu aceiași autori: