ro | en
Școală - extindere Nzeb
  • Premiul secțiunii „Proiecte de arhitectură / arhitectură publică”

Școală - extindere Nzeb

Autori: arh. Sergiu C. Petrea, arh. Cristina Pintilie, arh. Sabrina Ene-Butnariu, arh. Tania V. Băncilă, arh. Sebastian Apostol, arh. Dan Roșu
TECTO Arhitectura

Comentariul autorului

Proiectul studiază posibilitatea de extindere a unei școli vechi, pentru a atinge standardele impuse de o unitate de învățământ modernă, atât în ceea ce privește funcționalitatea, cât și parametri de confort și eficiență eneretică. Designul propus s-a axat pe integrarea funcțiilor într-o manieră care să denote sensibilitate față de mediul existent. Acest lucru a fost tradus prin trei direcții de acțiune: 01. să răspundă cu exactitate facilităților educaționale și de servicii publice, 02. să urmărească un spațiu unitar, în care cele două parcele sunt considerate un ansamblu coerent, folosind un limbaj comun arhitectural și urban , 03. să abordeze responsabil teme precum sustenabilitatea și intervențiile ecologice.

Alte lucrări cu aceiași autori: