ro | en
Cotroceni Twin Towers

Cotroceni Twin Towers

Autori: arh. Alin Claudiu Bitoleanu, arh. Adrian Ionita

Comentariul autorului

Datorită poziției, terenul este un pol urban, important economic. Acesta prezintă funcționalitate și atractivitate economică ridicată cât și diversitate functională, având funcțiuni de importanță la nivelul orașului. Viziunea este ridicarea nivelului economic, social și cultural zonal. Situl necesită un organism arhitectural unificator, retras de la stradă, cu funcșiuni atractive, având un regim crescând de inalțime, creând în continuitatea campului structural existent un element de diversitate urbana care să sporeasca factorul de atractivitate. Misiunea este creșterea calițătii zonei în plan ahitectural, creșterea valorii terenului și implicit a calițătii vieții. O altă nevoie importantă este eliberarea parcărilor de la nivelul terenului și crearea unei zone verzi atractive. Daca nu se intervine adecvat, zona va suferi deprecieri datorate scăderii calității, păstrararea regimului mic de inaltime din tesutul existent, fapt care va determina o valoare si un interes scazut din punct de vedere economic, astfel rezultand un impact social negativ. Programul arhitectural propune realizarea unui centru de afaceri flexibil, îmbinat cu funcțiuni conexe care lipsesc zonei. Deci crescând astfel valoarea arhitecturală, economică, socială si impunand o dezvoltare cu un grad ridicat al calității. Conceptul. In urma multiplelor tipuri de analiza am observat necesitatea satisfacerii a doua mari categorii de utilizatori ai spatiului, așadar rezultand un ansamblu orientat bidirectional. Proiectul prezintă funcțiuni atractive de tip sportiv și loisir, orientate atat către campusul universitații politehnice, cat si spatii comerciale deschise către interior, care animă zona urbana de tip piațeta. De asemenea, prezintă și spații comerciale dispuse stradal, care deservesc bulevardul Iuliu Maniu. Ansamblul propus este unul de tip permisiv, invitand trecatorii din cele 3 directii principale, bulvardul Iuliu Maniu, Campusul Universitatii Politehnica, cat și a intersercție principale, prin zone ample deschise cât si cu o legatura directa la subsolul 2 cu statia de metrou Politehnicii. Dualitatea în sit este dată și de cele doua turnuri, dispuse diametral opus, avand un perpetuu dialog la nivel compozitional, cât și functional. Turnurile reprezentă dominantele perspectivei din intersecție, la intrarea în oraș, de pe Autostrada A1, cât și din campusul Universitații Politehnica. Pentru a fi un punct de unitate și o insertie coerenta la nivel urban, proiectul propus genereaza o punte de legatura cu zonele invecinate printr-un spatiu multifunctional cu o accesibilitate complexă pe toate nivelurile.