ro | en
București Modernism Art Deco – un ghid vizual de arhitectură
  • Nominalizare la secțiunea „Cercetare prin arhitectură / carte de arhitectură”

București Modernism Art Deco – un ghid vizual de arhitectură

Autori: arh. Mihaela Criticos, inițiator proiect co-autor ghid Dragoș Dogaru
Birou de proiectare: igloo media

Colaboratori:
Editor și project manager: arh. Adrian Ciocăzanu
Foto: Dragoș Dogaru co-fondator B:MAD, Mihaela Criticos, Andrei Creangă, Adrian Ciocăzanu
Texte: Mihaela Criticos, Sidonia Teodorescu
Traducere: Anca Rotar, Alexandra Anastasiu
Grafică și layout: Alexandru Șchiopu
Ilustrație: Doriana Mărășoiu
Documentare: Sidonia Teodorescu
Secretar general de redacție: Andreea Amzoiu
Procesare imagine, DTP: Cristian David
Consultant proiect: Francoise Pamfil
Apariție: 2018
ISBN 978-973-0-28137-8
Tipar: Masterprint
Proiect editorial cofinanțat de Ministerul Culturii și Identității Naționale prin Programul Centenar, Administrația Fondului Cultural Național, Primăria Municipiului București prin Expo Arte

Comentariul autorului

Bucureşti/Bucharest: Modernism Art Deco_1920 – 1945
Un ghid vizual de arhitectură / A visual guide to architecture


Cuvânt înainte
Ghidul propune popularizarea şi impulsionarea conştientizării, la nivel naţional şi internaţional, a valorii moştenirii arhitecturale deco-moderniste - ipostază reprezentativă a modernismului arhitectural din oraşul Bucureşti, în vederea protejării, conservării şi valorificării acestui patrimoniu cultural, reper identitar major al capitalei României.

De ce Art Deco?
Pentru că spiritul (l’esprit) Art Déco - “Ne învaţă, din perspectiva postmodernităţii, să apreciem nuanţele , semitonurile şi detaliile care dau vieţii culoare şi pitoresc; să ne acceptăm în nevoia noastră umană de ornament, de ludic şi de superfluu; să ne recâştigăm bucuria de a trăi.”

De ce Bucureşti?
Pentru că în perioada interbelică, un moment deosebit de fast în dezvoltarea architectural-urbană şi culturală a capitalei României “estetica deco se bucură aici de o primire extrem de favorabilă, explicabilă de altfel prin tradiţionala orientare francofilă a culturii şi a societăţii romaneşti moderne.” Bucureştiul deţine un bogat patrimoniu Modernist Art Deco, datorat unei generaţii de arhitecţi de nivel internaţional şi pe care îl putem regăsi în zone istorice ale capitalei României, precum bulevardele moderne Dacia, Magheru sau Carol I şi ansambluri sau zone rezidenţiale.

Proiectul, prin colecţia fotografică documentară prezentată, este o
invitatie deschisă de a vizita, explora, indexa, fotografia şi populariza stadiul curent al arhitecturii deco-moderniste din perioada interbelică.
Scopul este crearea în timp a unei arhive vizuale publice ilustrând edificii, elemente decorative, arhitecturale sau constructive şi interioare vizitabile din Bucureşti. Arhiva va fi accesibilă atât publicului larg, cât şi specialiştilor - arhitecţi,designeri, urbanişti, istorici
ş.a.m.d.- sau responsabililor în domeniu, pentru proiecte de conservare/renovare/ restaurare/reabilitare sau pentru eventuala clasare/listare ca monumente istorice a unora dintre aceste edificii.
Ca urmare, Bucureştiul ar putea deveni pe termen mediu o destinaţie predilectă pentru explorarea diversităţii patrimoniului arhitectural-urban al modernismului Art Deco - alături de oraşe ca Paris, Bruxelles, Londra, New York sau Miami.

Pentru cine este acest ghid?
Deși nu are o adresabilitate directă către pasionații de fotografia de arhitectură, aceștia sunt încadrați în publicul căruia i se adresează acest ghid tocmai prin oportunitatea de a le oferi o nouă perspectivă, cea a unui trecător/vizitator/explorator urban prin Bucureștiul deco-modernist, care cu ochiul unui designer grafic a descoperit diversitatea arhitecturală a acestui stil istoric.
În principal adresabilitatea ghidului este către turiștii pasionați de diversitate. Mai ales în contextul capitalei României, vizitatori străini dar și exporatorii urbani, studenți la arte vizuale și arhitectură care sunt deschiși să redescopere valoarea unei culturi arhitecturale a unei generații de arhitecți de nivel european care au modelat Bucureștiul
în perioada interbelică.

Arhiva de fotografii
Fotografiile sunt realizate din perspectiva privitorului care trece pe lângă imobile, nu dintr-o perspectivă idealizată a fotografiei de arhitectură din care trecatorul nu le va vedea aproape niciodată din cauza copacilor, a mașinilor parcate pe trotuare, a traficului și a simplului fapt că uneori observi o clădire uitându-te în sus la ea.

Comentariul juriului

Lucrarea bilingvă BUCUREȘTI MODERNISM ART DECO – Un ghid vizual de arhitectură, parte a unui proiect mai amplu cu același titlu, își propune ”popularizarea (prin varii mijloace - nm) și impulsionarea conștientizării la nivel național și internațional a moștenirii arhitecturale deco-moderniste – ipostază reprezentativă a modernismului arhitectural din orașul București, în vederea protejării, conservării și valorificării acestui patrimoniu cultural, reper identitar major al capitalei noastre”. Clar structurată, cu o grafică admirabilă și fotografii de calitate excelentă, cartea este o seducătoare dar fermă invitație de a parcurge, înțelege și respecta orașul București, cu istoria, arhitectura și realitățile sale.Alte lucrări cu aceiași autori: