ro | en

Amenajare sediu DEN BRAVEN

șos. Chitila, București
Autori: arh. Bogdan Babici, arh. Eliodor Streza, arh. Roxana Nistor

Comentariul autorului

Clădirea a fost realizată pentru a răspunde funcţiunii de reprezentanţă comercială, spaţii de producţie şi birouri. Amenajarea spaţiilor s-a făcut astfel încât expresia exterioară a construcţiei să transpară cât mai bine în interior. Au fost îndepărtate zidăriile de compartimentare existente, care rupeau continuitatea spaţiilor închise cu pereţi cortină sau ferestre bandou, încercând să redăm posibilitatea de exprimare a funcţiunii interioare în exteriorul clădirii, la nivelul anvelopantei. Astfel, s-a reorientat spaţiul holului de primire, recepţie şi casierii în lungul faţadei principale, dând astfel sens intrării monumentale în imobil şi fereastrei orizontale de mari dimensiuni a faţadei principale. Deoarece intrarea se face perpendicular pe axa de compoziţie a spaţiului şi oarecum într-unul din capetele acesteia, peretele curb, care susţine spaţiul recepţiei şi amplasarea pupitrului de informaţii, facilitează această schimbare de direcţie, conducându-te către spaţiul de primire propriu-zis. Axa de compoziţie a spaţiului este susţinută atât de geometria tavanului şi prin amplasarea corpurilor de iluminat, cât şi de inserţiile de parchet din pardoseala de piatră. Pentru a susţine continuitatea spaţială s-a recurs la legarea cât mai intimă a diferitelor elemente: tavane, pardoseli, mobilier, compartimentări. Lemnul din care este confecţionat pupitrul de recepţie se regăseşte în inserţia din pardoseală, ca, mai apoi, să dea naştere pupitrelor din zona casieriilor. În spiritul aceleaşi continuităţi, compartimentările casieriilor realizează o succesiune de planuri transparente, perpendiculare pe axa majoră de compoziţie. Transparenţa compartimentărilor este întreruptă local de suprafeţele sablate, care reprezintă elementele de signalistică ale companiei. Mobilierul a fost conceput pentru a susţine întregul concept dar şi pentru a răspunde cerinţei funcţionale. Atât pupitrul recepţiei cât şi cele ale casieriilor sunt de tipul "built-in" şi se leagă intim cu celelalte elemente ale amenajării interioare.

Spaţiul de birouri este şi el orientat astfel încât să aibă o bună relaţie cu exteriorul. Birourile şefilor de departament sunt reprezentate de două cuburi deschise doar pe latura dinspre birourile angajaţilor. Spaţiul interstiţial generat de cele două cuburi opace este închis pe celelalte două laturi cu aceleaşi compartimentări transparente pe care s-au sablat însemnele companiei. Spaţiul de protocol a fost tratat cu materiale fonoabsorbante, care, în ciuda transparenţei, pereţilor asigură confidenţialitatea discuţiei. Cromatica spaţiului este caldă, prietenoasă, în consens cu mesajul pe care compania doreşte să-l transmită clienţilor.Alte lucrări cu aceiași autori: