ro | en

CASA UNIFAMILIALA

București, România
Autor: arh. Anton Eduard Chiș / X-TRA ART
Colaboratori: Frățiman Monica ( X-TRA ART )
Irina Moise
Structura: ing. A Dejan Rizeanu ( CONSTRUCT GROUP)
Executant: SAGEX CONSTRUCT
Executant metal: Ovidiu Popan( VERTIGO METAL DESIGN )

Comentariul autorului

Comandă: “casă cu șarpantă”.
Firesc poate, terenul aflȃndu-se ȋn zona așa ziselor “grădini bulgărești” de pe malul Dȃmboviței, pe locul vechiului sat Dudești – Cioplea.
Tot discutȃnd, i-am prezentat beneficiarului doi maeștri și operele lor: doamna Delavrancea Gibory și domnul Wright - la inceputuri. Am inceput să comunicăm și am optat pentru o soluție ȋn care demersul să se ȋndrepte către o casă structurată pe o formula des abordată de-a lungul timpului, dar care să-și piardă rigiditatea formală printr-o transformare volumetrică, tinzȃnd să se contopească cu cadrul natural ȋn care va trăi și se va deschide.
Astfel, relativa ortogonalitate a zonei principale este contrazisă de planul ei care se raportează și compune față de forma neregulată a terenului, creȃnd astfel și suportul ruperii ortogonalității ȋn a treia dimensiune, inducȃnd transformarea volumului eliberat de canoane și ortogonalitate, de decorațiile și detaliile zonei principale, purificȃndu-se și pregătindu-se să se uneasca cu grădina, cu viitoarea vegetație a spațiului ce o ȋnconjoară, creȃnd o punte ȋntre construit și natural, totul pe suportul dat de “naturile de metal“ ale casei ce devin laitmotiv ȋn definirea ei.Alte lucrări cu aceiași autori: