ro | en

MEDS București - Orasul Contrastelor

București, România
Autori: arh. Diana Neamtu, arh. Victor-Mihai Dachin / Asociatia MEDS - Meeting of Design Students
Colaboratori: Diana Stoicescu
Bogdan Popescu
Smaranda Ilie

Comentariul autorului

MEDS - Meeting of Design Students este o asociatie internationala
ce promoveaza arta, arhitectura si design-ul în rândul studen tilor
si al tinerilor profesionisti.
În perioada 1-15 august, Meds România organizeaza un workshop
interna tional în Bucuresti, ce va reuni peste 250 de studenti din
toata lumea la specializarile Design, Arhitectura, Fotografie si Arte.
Tema workshop-ului este "Bucures ti - Ora sul Contrastelor", iar principalul scop este promovarea artei si culturii românesti, prezentarea meste sugurilor tradit ionale, crearea unor lucrari de arta în contextul propus, similar unui muzeu în aer liber cu zone destinate locuitorilor capitalei, promovarea si sustinerea educatiei si posibilitatea de afirmare a tinerilor arti sti.
Vor fi mai multe teme de proiectare si design acordate echipelor de lucru, care le vor transpune în practica prin construirea efectiva a unor obiecte de arta, mobilier urban, pavilioane expozi tionale etc. Aceste lucrari vor avea caracter temporar s i vor fi expuse în spa tii publice: Muzeul
Taranului Român, Muzeul Satului, Parcul Herastrau, Parcul Kiseleff si Campusul USAMV.Alte lucrări cu aceiași autori: