Paris Residence

Tunari, jud. Ilfov, România
Autor: arh. Bogdan Andrei FEZI / S.C. Arcvision S.R.L.
Colaboratori: arh. Ioana Moraru

Lotizarea este compusă din 12 locuințe cuplate două câte două, cu acces dintr-o alee cu trafic redus.
Demersul arhitectural urmărește rezolvarea unor impuneri de temă. Dimensiunile reduse sunt contrabalansate prin deschiderea către exterior realizată prin ferestrele pe colț, prin dubla vitrare a camerei de zi și prin scara deschisă către aceasta. Lipsa unei deschideri pe două niveluri este echilibrată de parcursul arhitectural creat de traversarea parterului și de scara amplasată pe aceeași direcție. Deși locuința nu are balcoane, ferestrele de la etaj, care coboară până la cota planșeelor, realizează legătura cu exteriorul. Pentru protejarea acceselor, etajul se răsfrânge în consolă. Placarea cu lemn subliniază parterul retras. Jgheaburile de scurgerea a apei ale acoperișului ventilat sunt montate retras de la fațadă, asigurând topirea gheții și reducerea suprafeței de tablă fălțuită.
O atenție specială a presupus căutarea diversității ansamblului, deși modulele reprezentate de câte două locuințe cuplate sunt identice. Prin decuparea diferită a acoperișului și prin oglindirea modulelor, aleea centrală devine un spațiu al dialogului între locuințe cu personalități variate.

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2018, secţiunea Arhitectura locuinței
Vila S
arh. Bogdan Andrei FEZI
Ediţia 2016, secţiunea arhitectura spațiului interior
Apartamentul L
arh. Bogdan Andrei FEZI
Ediţia 2015, secţiunea arhitectura rezidențială / locuințe individuale
Premiul REHAU
Casa N
arh. Bogdan Andrei FEZI
Ediţia 2015, secţiunea carte de arhitectură
Résidence de France en Roumanie / Reședința Franței în Romania
arh. Bogdan Andrei FEZI
Ediţia 2011, secţiunea carte de arhitectură
Nominalizare
Bucureștiul european
arh. Bogdan Andrei FEZI
Ediţia 2008, secţiunea amenajări interioare
Apartament în zona Băneasa
arh. Bogdan Andrei FEZI
Ediţia 2007, secţiunea arhitectură
VILĂ ÎN STRADA TUDOR VIANU nr.39
arh. Bogdan Andrei FEZI
Ediţia 2006, secţiunea publicații
BUCAREST ET L'INFLUENCE FRANÇAISE. ENTRE MODELE ET ARCHÉTYPE URBAIN. 1831-1921
arh. Bogdan Andrei FEZI