ro | en

Sănătate holistică în inima Bucovinei

Delnița, jud. Suceava, România
Autor: George LĂCĂTÎȘ
Îndrumător: Lect. Dr. Arh. Adrian Moleavin
Conf. Dr. Arh. Silvia Costescu

Comentariul autorului

Ținta proiectului este crearea unui centru de terapie holistică în mijlocul naturii unde relația dintre spațiul arhitectural și cadrul natural să reprezinte baza pentru buna desfașurare a numeroaselor terapii propuse. Tipologia construcțiilor, stilul arhitectural și dispunerea lor în plan ține cont de relief dar și de stilul arhitectural al zonei. Materialele folosite in realizarea acestei intervenții sunt materiale ecologice, locale.
Terenul se află în satul Delnița, județul Suceava, într-o depresiune intramontană. Așezările din această regiune se întind de-a lungul văilor, construcțiile fiind plasate la distanțe mari unele față de altele. Astfel, construcția propusă preia această idee, iar funcțiunile propuse sunt fragmentate și împrăștiate de-a lungul văii. Principala funcțiune este aceea de spațiu de terapie, acesta fiind împărțit în 6 zone (5 la interior și 1 la exterior). Fiecare zonă reprezintă un grup de terapii (bazate pe cele 6 chakre) și sunt poziționate separat dar în strânsă legătură, fiecare situându-se sub un acoperiș propriu. În acest mod obținem o imagine a unei mici așezări montane cu acoperișuri de lemn în patru ape împrăștiate de-a lungul văii.