ro | en

Construirea unei comunități. Așezământ social-filantropic pe Valea Mostiștei

Măgureni, jud. Călărași, România
Autor: Constantin CIOCÎRLAN
Îndrumător: dr. arh. Mihai Duțescu
ing. Mădălin Coman

Comentariul autorului

Proiectul operează în două dimensiuni:la nivel de amenajare a teritoriului și la nivel de relaționare a intervențiilor cu existentul într-un mod integrat pentru o comunitate monahală adaptată la contextul social contemporan. Programul extins al mănăstirii face ca ea să funcționeze la nivel teritorial, deservind satele de pe valea lacului. Intervențiile comuniste din anii `80 ce au sărăcit o parte din populația zonei și lipsa unor funcțiuni cu caracter social în mediul rural fac posibilă detalierea unui proiect de arhitectură destinat unei mănăstiri ortodoxe care are sub administrare un adăpost destinat cazării temporare a persoanelor sărace. Într-o privire de ansamblu programul arhitectural ales este unul format din mai multe straturi diferite ce se desfășoară de la est la vest astfel:Grupul de case pentru asistați, poziționat în continuarea satului;Mănăstirea și atelierele de dogărie;Biserica;vinăria.Direcția N-S a volumelor este dată atât de orientarea spațiilor interioare către est și vest; de nevoia separării spațiului mănăstiresc de cel laic cât și de nevoia delimitării grădinii.Rezultatul constă în definirea unui sistem de spații al căror nucleu este biserica.