ro | en
Restaurarea și refuncționalizarea clădirii din strada Spiru Haret nr. 8
  • Nominalizare la secțiunea „Arhitectură construită / arhitectură și patrimoniu”

Restaurarea și refuncționalizarea clădirii din strada Spiru Haret nr. 8

Autori: arh. Mircea Capatana, arh. Ruxandra Capatana
Birou de proiectare: Polarh Design Srl

Colaboratori:
Structura: dr. ing. Lucian Soveja
Instalații: ing. Ioan Roșiu
Componente artistice piatră, similipiatră, ipsos: Marian Dăbuleanu, Alexandru Siminic
Componente artistice-pictură murală: Simona Pătrașcu
Execuție: Palex Construcții Instalații SRL - ing. Alexandru Dumitru
Beneficiar: Universitatea din Bucuresti

Comentariul autorului

Proiectul finanţat de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 a constat în restaurarea, refuncţionalizarea şi punerea în valoare a unui monument istoric care datează din anul 1886, opera arhitectului român Gheorghe Mandrea.
Actualul sediu al Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii din Bucureşti a aparţinut lui Petre Paul Negulescu (n. 14 octombrie / 26 octombrie 1872, Ploiești - d. aprilie 1951, București) un filosof și om politic român, membru titular al Academiei Române (1936) și fost președinte al Camerei Deputaților. Acesta a cumpărat casa și a locuit în ea până în momentul în care a donat-o Universității din București, cu condiția de a fi folosită exclusiv în sistemul de învățământ. În 1944, casa a fost avariată de bombardamente. După război, în imobil, și-a desfășurat activitatea Institutul de Cercetări Politice.
In timp, clădirea a fost modificată masiv față de concepția inițială: la nivelul subsolului au fost realizate cămășuieli cu beton armat și placări cu polistiren expandat, ceea ce a avut ca urmare acumularea de umiditate în zidării și favorizarea începutului de atac biologic, la parter și etaje, pe latura de nord au fost modificate compartimentările interioare și au fost blocate ferestre, au fost introduse aparate de climatizare cu unități exterioare și interioare aparente, în anumite spații, pardoselile inițiale din parchet masiv au fost înlocuite cu parchet laminat, tencuielile exterioare au fost realizate în sistem „strop”, pictura şi decoraţiile murale au fost acoperite cu tencuieli.
Lucrările de restaurare au fost începute în 2020 iar recepţia a avut loc în 2022. Principala provocare a proiectului a fost de a reveni cât mai aproape de imaginea iniţială, confom concepţiei lui Gheorghe Mandrea, prin desfacerea şi curăţarea tuturor adaosurilor parazitare.
Conceptul de intervenție a presupus următoarele lucrări: refacerea şarpantei cu păstrarea volumetriei actuale şi înlocuirea învelitorii, desfacerea elementelor parazitare şi înlăturarea tuturor elementelor improprii, realizarea de modificări interioare ale compartimentărilor cu scopul de a îmbunătăţi siguranţa în exploatare, securitatea la incendiu şi confortul utilizatorilor, restaurarea faţadelor cu revenirea la arhitectura iniţială, inclusiv cu revenirea la tâmplăria din lemn, restaurarea finisajelor iniţiale: tâmplarie, tencuieli, pardoseli, înlocuirea instalaţiilor vechi și nefuncţionale cu instalaţii moderne, cu scopul a crește gradul de confort în spațiile cu funcțiunile specifice de învătământ şi introducerea de sisteme moderne de instalaţii, respectiv ventilaţie, detecţie şi stingere incendiu, antiefracţie, înregistrare video, introducerea unor sisteme active digitale de monitorizare seismică.
In urma decopertării tencuielilor interioare, au fost descoperite suprafeţe cu picturi murale ascunse care au putut fi restaurate şi reintegrate în decoraţia interioară.