ro | en
Restaurarea Bisericii Evanghelice fortificate din Cisnădie

Restaurarea Bisericii Evanghelice fortificate din Cisnădie

Autori: arh. Mircea Capatana, arh. Vladimir Simion Ismailciuc, arh. Ruxandra Capatana
Birou de proiectare: Polarh Design SRL

Colaboratori:
Structura: ing. Szekeres-Balogh Gerö Jenö
Instalații: ing. Ioan Roșiu
Execuție: S.C. Alfa Construct SRL.; Instalatorul SA Alba Iulia
Beneficiar: Biserica Evanghelica, Cisnadie
Foto: Stefan David Kézdi, Volker Plattner

Comentariul autorului

Proiectul finanţat de Comisia Europeană prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi intitulat “Lucrări de reparatii, conservare si introducere în circuit turistic la ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Cisnadie jud. Sibiu” a constat în restaurarea şi punerea în valoare a unui monument istoric de importanţă naţională (categoria A) cu o vechime de aproape 800 de ani.
In secolul al XIII-lea, biserica a fost construită iniţial ca o bazilica romanică cu trei nave cu cor şi absida cu absidiole laterale si turn vestic incorporat navei centrale. Ulterior, la sfârşitul secolului al XIV-lea, biserica a fost transformată radical în stil gotic, cand absida semicirculara a corului a fost modificată poligonal, şi au fost adăugate turnuri masive deasupra corului si deasupra traveelor centrale ale navelor laterale. In a doua jumatate a secolului XV nava centrală a fost boltita cu nervuri gotice din piatra şi o parte a ferestrelor romanice au fost zidite. In jurul bisericii au fost zidite trei centuri circulare de curtine intarite cu turnuri.
Lucrările de restaurare au fost începute în martie 2019 iar recepţia a avut loc în 2023. Prin proiect s-a încercat punerea în valoare a etapelor de evoluţie care se citesc în volumetria monumentului: etapa 1 (sec XIV, formă bazilicală de inspiraţie romanică occidentală cu o navă centrală şi două colaterale), etapa 2 (sec XV, transformări în stil gotic ale sistemului de boltire, a corului şi adaosuri de turnuri de apărare).
La nivelul faţadelor, etapele de evoluţie sunt marcate prin textura finisajului: tencuieli subţiri de epocă pe etapa 1- romanică şi tencuieli pline pe adaosurile din perioada gotică (etapa 2). Ferestrele din etapa romanică au fost marcate la nivelul paramentului exterior.
La interior s-au marcat etapele de evoluţie prin diferenţierea texturii suprafetei de călcare, respectiv a fost desfăcută pardoseala din duşumele existentă şi a fost marcat traseul vechiurilor ziduri romanice prin pardoseli din piatră neregulate în timp ce pardoseala etapei gotice a fost realizată din cărămidă asezată “în coadă de rândunică”. Anumite zone cu pardoseli originale au fost lăsate vizibile şi integrate în stereotomia de ansamblu.
Sarpanta istorică gotică spectaculoasă păstrată intactă a fost introdusă în circuitul de vizitare prin iluminatul podului şi adăugarea unor pasarele din lemn care permit totodată vizitarea turnurilor de apărare unde au fost amenajate spaţii expoziţionale. Pe nava centrală a fost recuperată şi refolosită ţigla originală confecţionată manual.
Frescele din perioada romanică care au fost acoperite cu tencuieli după reforma religioasă din perioada gotică au fost scoase la lumină şi restaurate.
Biserica a fost pusă în valoare prin iluminatul arhitectural al faţadelor şi al frescelor interioare mărindu-se vizilitatea monumentului la nivel urban.