ro | en
  • Nominalizare la secțiunea „Arhitectură”

Complex servicii Km.36, motel 48 locuri, fast-food și restaurant

str. București-Pitești
Proiect: arh. Bogdan Babici, arh. Lucian Simion, arh. Eliodor Streza, arh. Mona Hagiu

Comentariul autorului

Una dintre provocările acestui spaţiu a fost aceea de a crea un complex special, care, în afara caracterului său de tranzit, să poată funcţiona şi ca un centru de loisir. La baza conceptului s-au aflat existenţa unui restaurant, precum şi vecinătatea râului Arges. Astfel, s-au conturat două direcţii: prima, realizarea unui nou motel cu utilităţile sale şi reabilitarea clădirii existente, iar a doua, modernizarea şi reamenajarea spaţiului de servicii necesar autostrăzii. Dinamismul compoziţiei se relevă prin dialogul orizontalelor şi verticalelor. Jocul fascinant al formelor, al suprafeţelor pline alternate armonios cu golurile, conferă volumetriei o imagine simplă şi rafinată.

Condiţiile modernismului sunt, în acest proiect, reinstaurate şi interpretate. Motelul, prin amplasarea sa, creează un centru de greutate al sitului, în jurul căruia gravitează, în mod firesc, celelalte funcţiuni. Folosirea lemnului ca element principal al finisajului susţine nu numai plastica arhitecturală, ci şi ideea de promovare a unei arhitecturi ecologice, integratoare, în spaţiul natural din zonă. Amenajarea interioară îşi propune continuarea expresiei arhitecturale prin crearea acelei relaţii speciale "interior-exterior", atât la nivel formal-geo- metric, prin respectarea liniaturii şi radialităţii compoziţiei, cât şi la nivel de materiale (finisaje).Alte lucrări cu aceiași autori: