ro | en
  • Premiul secțiunii „Arhitectură”

Locuință unifamilială

str. Tunari, Pipera
Proiect: arh. Răzvan Luscov, arh. Ioana Luscov

Comentariul autorului

Spre deosebire de toate parafrazele stilistice ale arhitecturii contemporane, aici marea diferenţă stă în dorinţa fierbinte, asumată şi declarată, de a prezenta produsul finit ca o "prelucrare originală a influenţelor". Răzvan Luscov afirmă că aportul beneficiarilor a fost providenţial pentru casă, familia manifestând extremă înţelegere faţă de etapele de testări laborioase.

Soluţia de copy(w)right a fost instinctiv evitată înglobând ecuaţia într-un sistem, a cărui principală necunoscută a devenit crearea unei case care să evoce puternic modelul arătat cu degetul de client, dar care, în fond, a fost gândită ca un exerciţiu de disciplină a stilului.

Casa îşi citează modelul în jocul accentuat al orizontalelor trase în alb care au ca şi contrapunct un singur volum vertical pregnant şi în textura redată cu placaj din piatră. Retragerile orizontale ale construcţiei accentuează panta terenului. În fapt, liniaritatea elementelor casei subliniază în general efectul de perspectivă, oricare ar fi fiind unghiul din care e privită. Dincolo de intrări - marcate de impresionante uşi casetate - locuinţa se dovedeşte mult mai confortabilă decât modelul său, în primul rând prin generozitatea spaţiului, mai lat, mai lung şi mai ales mai înalt. Livingul are bucuria unei deschideri vitrate de nouă metri, care confruntă locatarii cu peluzele tăiate geometric din faţa casei. Lemnăria reprezintă unul din aspectele memorabile ale casei, atât pentru privitor cât şi pentru arhitecţi şi beneficiar.