ro | en

Clădire multifuncțională la Muzeul Național al Satului "Dimitrie Gusti",

șos. Kiseleff, București
Proiect: arh. Romeo Simiraș
Coautori: arh. Dinu Patriciu

Comentariul autorului

Necesitatea amplasării unei dotări pentru laboratoare şi depozite de patrimoniu în adiacenţa spaţiului muzeal era evidentă, pentru satisfacerea unor condiţii funcţionale elementare pentru orice mare muzeu mare. Integrarea în noul ansamblu a construcţiei de început de secol 20, existentă pe amplasament, precum şi relaţia pe care întregul ansamblu trebuia să o stabilească cu situl muzeului au fost condiţii obligatorii ale temei de proiectare. S-a încercat articularea unui ansamblu de principii care au dus la concretizarea formei arhitecturale actuale, prin două direcţii: o expresie urbană spre bulevardul Kiseleff, de o factură uşor monumental şi o alta peisageră la est, spre muzeu.

Percepţia de masivitate s-a atenuat prin fragmentarea masei construite în volume clar exprimate, iar volumul a fost individualizat la nivelul faţadei principale, spre bulevard şii în profunzime prin reconstituirea faţadelor laterale şi marcarea lor cromatică. Plastica arhitecturală a faţadei de vest este subordonată caracterului arhitectural al clădirii existente, iar utilizarea unor elemente de limbaj de factură post-modernistă istorică a fost considerată ca legătură potrivită cu arhitectura istorică a existentului. Simetria dominantă în zona centrală este atenuată către extremităţi prin tratarea diferită a celor două volume colaterale pe care se reazemă registrele superioare şi prin numărul diferit de travei ale acestora. Organizarea spaţiilor funcţionale este subordonată unei scheme de distribuţie în jurul unor axe de circulaţie longitudinală deservite de trei noduri de circulaţie verticală.Alte lucrări cu aceiași autori: