ro | en

Reabilitare/amenajare spațiu recepție editura HUMANITAS

str. Piața Presei Libere, București
Proiect: arh. Gabriela Tabacu

Comentariul autorului

Repere de temă: păstrarea datelor arhitectural-spaţiale esenţiale ale imobilului - monument de arhitectură, crearea unei formule vizuale care să identifice Editura "Humanitas", încadrarea într-un buget de austeritate.

Jocul între transparent şi opac creat de desenul uşilor batante din sticlă şi al panourilor verticale prinse în cabluri de oţel, mobilierul şi detaliile rezolvate minimal, ritmul portretelor de autori încadrate în rame austere, prezenţa siglei şi logo-ului firmei în diferite ipostaze grafice, lumina gândită pe mai multe registre (generală, indirectă, direcţionată) sunt factorii care, într-un context iniţial ingrat, cu trimiteri clare la o anumită epocă şi stilistică generală, îşi propun să compună o atmosferă calmă, rafinată, eliberată de severitatea spaţiului iniţial.Alte lucrări cu aceiași autori: