ro | en

Vilă pe malul lacului Băneasa "CASA OLANDEZULUI"

Proiect: DA - Agenție pentru Design și Arhitectură, arh. Romeo Simiraș, arh. Ana Simiraș, arh. Johanes Bertleff
Coordonator execuție: ing. Camelia Nicoară

Comentariul autorului

Programul - o casă în context bucureştean, o imagine reconfortantă a ,,familiarului". Expresia faţadei N-E, cu accesul, inspirată de limbajul interbelic precum şi gardul cu aluzie la curentul Art Déco susţin această impresie. Orientată generos spre elementul major de peisaj oferit de lacul Băneasa, faţada S-V reiterează o sintaxă cu un vocabular modernist şi accente ce amintesc de curentul De Stijl, ca o aluzie la originea proprietarului. Faţada S-E articulează celelalte faţade printr-o tranziţie de vocabular şi expresie a colţurilor.Alte lucrări cu aceiași autori: