ro | en

Reabilitare si Extindere Imobil

bucuresti, România
Autor: arh. Maria - Cristina Georgescu / Kub Planning
Colaboratori: Structura: ing. Madalin Coman (Popp&Asociații)
Foto: Arh. Andrei Creanga, Arh. Tudor Ciocanescu

Comentariul autorului

Reabilitare construcție existentă (reabilitare imagine urbană, front stradal) :
Reconfigurare fațadă existentă, devenită fațadă interioară (redarea imaginii originale a clădirii, construită la început de secol, modificată ulterior în 2 etape) + Extindere cu închidere vitrată = Dublare fațadă , dialog și joc între fațade;
Instalare lift exterior panoramic = eficientizare circulație, fațadă “vie”
Realizare terasă circulabilă peste șarpanta existentă = corectarea volumetriei + eficientizarea spațiului .Alte lucrări cu aceiași autori: