Anuala de Arhitectura București » Proiecte » Ediția 2017 » Cercetări și viziuni prin arhitectură – carte de arhitectură
ro | en

Conversia în context. Despre regenerarea spațiilor industriale

Autor: arh. Andrei Eugen LAKATOȘ – Autor
Colaboratori: Postfață: Costin Popescu
Redactor: Elena Tărcuță
Coordonator: Ionuț Butu
Grafică și design: Faber Studio

Like

Comentariul autorului

Volumul «Conversia în context. Despre regenerarea spaţiilor industriale» deschide o nouă colecţie a Editurii Fundaţiei Arhitext design, intitulată «Studii şi cercetări», dedicată punerii în valoare şi difuzării unor lucrări de calitate ale tinerilor cercetători, care aprofundează subiecte relevante pentru cultura arhitecturală contemporană.
Volumul este reprezentativ pentru contribuţiile aduse la problematica domeniului conversiei funcţionale a spaţiilor industriale, adunând la un loc concepte teoretice fundamentale ale acestui domeniu, concepte care ar putea să constituie baza oricărui proiect de intervenţie pe clădiri industriale.
Cartea propune o analiză a calităţilor spaţiilor industriale şi a potenţialului de transformare a acestora, cu scopul evidenţierii unor fundamente pentru conservarea, conversia şi (re)valorificarea acestui tip de patrimoniu (abandonat). Interesul lucrării se îndreaptă către acea parte a arhitecturii contemporane care se ocupă de regenerarea şi conversia funcţională a siturilor industriale, în vederea reintegrării lor în circuitul social, economic şi cultural al oraşului şi priveşte reabilitarea şi reciclarea fondului construit existent ca un motor/instrument de regenerare urbană, evidenţiind impactul conversiilor funcţionale asupra vieţii sociale şi culturale a oraşului.Alte lucrări cu aceiași autori:

Ediția 2018, secțiunea Proiecte de arhitectură
Mențiune
Studiu pentru o biserică protestantă. Lăcaş de cult şi spaţii anexe
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ, arh. Sebastian Ciprian CĂLUGĂRU
Ediția 2015, secțiunea arhitectura socio-culturală
Capelă Funerară
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediția 2015, secțiunea arhitectura neconstruită / Proiecte neconstruite
Studiu pentru amenajarea terasei și a curților Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediția 2014, secțiunea studii și proiecte
Studiu pentru reamenajarea și consolidarea sediului Filialei Teritoriale București a O.A.R.
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediția 2013, secțiunea carte de arhitectură
Spațiile cu valență culturală în contextul conversiei funcționale a patrimoniului industrial
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediția 2009, secțiunea fotografie de arhitectură
Spațiu public
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediția 2008, secțiunea studii și proiecte
Reabilitarea Pieței Universității
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ, arh. Eduard UNGUREANU
Ediția 2008, secțiunea fotografie de arhitectură
Biblioteca RWI, Zurich, Santiago Calatrava
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediția 2007, secțiunea studii și proiecte
ANSAMBLU DE LOCUINȚE
arh. Adrian SPIRESCU, arh. Cosmin POPA, arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediția 2007, secțiunea fotografie de arhitectură
DOMUL DIN MILANO
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ