ro | en

Conversia în context. Despre regenerarea spațiilor industriale

Autor: arh. Andrei Eugen Lakatoș – Autor
Colaboratori: Postfață: Costin Popescu
Redactor: Elena Tărcuță
Coordonator: Ionuț Butu
Grafică și design: Faber Studio

Comentariul autorului

Volumul «Conversia în context. Despre regenerarea spaţiilor industriale» deschide o nouă colecţie a Editurii Fundaţiei Arhitext design, intitulată «Studii şi cercetări», dedicată punerii în valoare şi difuzării unor lucrări de calitate ale tinerilor cercetători, care aprofundează subiecte relevante pentru cultura arhitecturală contemporană.
Volumul este reprezentativ pentru contribuţiile aduse la problematica domeniului conversiei funcţionale a spaţiilor industriale, adunând la un loc concepte teoretice fundamentale ale acestui domeniu, concepte care ar putea să constituie baza oricărui proiect de intervenţie pe clădiri industriale.
Cartea propune o analiză a calităţilor spaţiilor industriale şi a potenţialului de transformare a acestora, cu scopul evidenţierii unor fundamente pentru conservarea, conversia şi (re)valorificarea acestui tip de patrimoniu (abandonat). Interesul lucrării se îndreaptă către acea parte a arhitecturii contemporane care se ocupă de regenerarea şi conversia funcţională a siturilor industriale, în vederea reintegrării lor în circuitul social, economic şi cultural al oraşului şi priveşte reabilitarea şi reciclarea fondului construit existent ca un motor/instrument de regenerare urbană, evidenţiind impactul conversiilor funcţionale asupra vieţii sociale şi culturale a oraşului.Alte lucrări cu aceiași autori: