ro | en

Drifting Architecture

Autori: Ionuț Butu – Contributor, Mălina Conțu – Contributor, Andreea Livia IVANOVICI – Contributor, arh. Arpad Zachi – Contributor, arh. Vladimir Vinea – Contributor, Dana Milea – Contributor, Mihai Zachi – Contributor, arh. Andrei Mărgulescu – Contributor, Bogdan Ghiu – Autor
Colaboratori: Editor: Arpad Zachi
Redactori: Ionuț Butu, Mălian Conțu, Andreea Livia Ivanovici, Mihai Pienescu, Arpad Zachi
Grafică și design: Faber Studio
Traduceri: Aura Pandele, Raluca Ștefan

Comentariul autorului

Volumul «Drifting» reprezintă catalogul expoziţiei omonime care a reprezentat punctul central al Trienalei de Arhitectură East Centric 2016.
Volumul cuprinde prezentarea proiectelor incluse în expoziţie, însoţită de o viziune teoretică şi critică asupra acestor proiecte, precum şi asupra arhitecturii în ansamblu din regiune, prin cooptarea unor teoreticieni recunoscuţi, ale căror texte au creat baza conceptuală pentru receptarea lucrărilor prezentate.
Totodată, volumul realizează o aducere laolaltă şi o analiză a arhitecturii ultimilor trei ani din Europa Centrală şi de Est. Această perioadă este marcată de profunde schimbări social-economice, care îşi găsesc reflexul şi în teoria şi practica arhitecturală. De aceea, «Drifting» este o privire prin arhitectură, într-o abordare transdisciplinară de natură să ofere o imagine complexă, de ansamblu, solid fundamentată, a fenomenului arhitectural în cadrul social, economic, politic etc.
Prin acest catalog, am identificat demersuri şi discursuri cu particularităţile şi nuanţele locale/regionale, care permit o mai uşoară/ echilibrată comparaţie cu fenomenele arhitecturale de la nivel mondial, precum şi verificarea şi validarea unor răspunsuri/soluţii locale privind satisfacerea nevoilor şi aspiraţiilor specifice timpului şi contextului local/regional.Alte lucrări cu aceiași autori: