ro | en
  • Mențiune

Studiu pentru o biserică protestantă. Lăcaș de cult și spații anexe

București, România
Autori: arh. Andrei Eugen Lakatoș, arh. Sebastian Ciprian Călugăru
Colaboratori: arh. Marian Barbu (vizualizări 3D), ing. Vlad Petrescu (rezistență)

Comentariul autorului

Propunerea pentru biserica din Str. Labirint vizează realizarea unui spaţiu a cărui conformare şi calităţi să contribuie la crearea unei atmosfere propice închinării, şi a legăturii dintre om şi divinitate. Proiectul prevede construirea unei noi biserici în 2 faze. Prima fază, presupune construirea unui nou corp de clădire pe terenul liber aflat în imediata vecinătate a bisericii actuale, clădire ce datează din anul 1920. După darea în funcţiune a primei faze, clădirea veche urmează a fi demolată, aceasta având structura de rezistenţă afectată de multiplele cutremure pe care clădirea le-a suportat; după demolarea acesteia, se va începe construirea celei de a 2-a faze. În final, cele două faze ale construcţiei vor funcţiona ca o singură clădire. Prima fază este conformată ca o construcţie de sine stătătoare, ce poate funcţiona independent. În momentul dării în funcţiune a celei de a 2-a faze, se vor adăuga noi funcţiuni, iar o parte din cele existente se vor redistribuii, pentru o şi mai bună utilizare a spaţiilor.Alte lucrări cu aceiași autori:

2018
Proiecte de arhitectură