ro | en
Grădina Drăgaica - intervenție de regenerare (peri)urbană
  • Nominalizare la secțiunea „Arhitectură construită / arhitectură și spațiul public”

Grădina Drăgaica - intervenție de regenerare (peri)urbană

Autori:
Coordonator proiect: Mark Lorant Mihat
șef proiect: arh. Maria Margareta Mihat
Arhitectură: arh. Alexandru Tudose
Peisagistică: ing. peis. Ioana Maria Marin (Fluid Studio)
Birou de proiectare: CALUP

Colaboratori:
Rezistență: ing. Radu Alexandru Iulian
Studiu iluminat: arh. Paul Sehlănec
Instalații electrice: ing. Aristotel Valentin
Instalații apă și drenuri: ing. Hernic Adriana Maria
Executant general: Arnia Rustic Mob / Playzone Concept
Beneficiar: Green Group
Beneficiar: Primăria Municipiului Buzău
Foto: Lorant Mihat, Ioana Marin, Maria Mihat, Alexandru Tudose

Comentariul autorului

Proiectul a avut ca scop amenajarea unei grădini urbane pentru comunitatea locală și reintegrarea terenului actual nefolosit în circuitul social, cultural și ecologic al Municipiului Buzău.

Amplasamentul este situat pe Bulevardul Industriilor, într-o zona periurbană mixtă, lângă Târgu și podul Drăgaică care este principala cale de acces în oraș.

Comunitatea locală formată din rezidenții cartierului Poșta și al ansamblului de locuințe sociale aflate în proximitatea amplasamentului duceau o lipsă acută de spații publice verzi. În cadrul unei consultări publice informale realizate de echipa noastră ei și-au exprimat nevoi specifice pentru spații de joacă pentru copii, fitness și un loc de adunare.

Proiectul propune intervenții minimale care pun în valoare și organizează resursele vegetale și materiale existente, reface legăturile pietonale pierdute și crează noi spații de socializare și de odihnă (activă și pasivă) pentru comunitatea locală.

Accesibilizarea grădinii s-a realizat prin deschiderea gardului de pe latura de Nord -Est spre Cartierul Poșta și reabilitarea aleii pietonale vechi ce traversează drept grădina, oferind un traseu pietonal plăcut și ferit de traficul intens de pe Bulevard.

Din punct de vedere funcțional, organizarea grădinii se face de-a lungul aleii care traversează parcul, în jurul a 4 zone distincte - de odihnă, de joacă, de socializare și de odihnă activă. Ele sunt constituite din elemente de mobilier urban, echipamente de joacă și gimnastică/fitness amplasate pe culoarul unei foste piste de obstacole.

Sistemul de iluminat artificial amplasat de-a lungul aleii pietonale și în relație directă cu dotările asigură un iluminat uniform cu lumina caldă pe zonele de interes și ajută la creșterea sentimentului de siguranță în parcurgerea și utilizarea grădinii pe timp de noapte.

Spațiile verzi urmăresc conservarea pe cât posibil a vegetației existente cu valoare ecologică ridicată prin amenajarea unei prajiști urbane, având la bază pajiștea spontană existentă pe amplasament. S-au păstrat toți arborii și puieții existenți, fiind accentuate puncte cheie ale grădinii prin plantări noi în relație cu dotările propuse și de-a lungul aleii pietonale. O zonă de arbuști creează o barieră vizuală, fonică și de praf spre Bulevard, iar zonele de pajiște scurtă și înaltă alternează lângă alee formând un peisaj dinamic.


Suprafețe și materiale utilizate sunt pe cât posibil naturale și aparente cu rezistență bună și îmbătrânire frumoasă în timp (patină). Aleea pietonală, realizată din nisip de calcar concasat stabilizat cu aspect natural, are avantajul de a fi permeabilă la apa, ușor de întreținut și accesibilă persoanelor cu dizabilități. Locul de joacă și de fitness este conceput ca o cursă de obstacole, o înșiruire de bârne din lemn de salcâm - stâlpi, grinzi și elemente punctuale, gândite ca un ansamblul accesibil tuturor categoriilor de vârstă și abilități. Locurile de stat sunt reprezentate de bănci din elemente masive de lemn reciclat de stejar. Personalitatea elementelor derivă din textura lor și mai puțin dintr-un design explicit al obiectelor, contribuind prin imaginea lor la caracterul peren al peisajului.

Grădina Drăgaica s-a deschis în luna mai a anului 2023 și se bucură de un succes real în rândul comunității locale, oferind acces la spațiu public de calitate într-o zonă defavorizată a orașului.