ro | en
Regenerarea peisajului de patrimoniu – Domeniul Regal Peleș
  • Distincția Holcim

Regenerarea peisajului de patrimoniu – Domeniul Regal Peleș

Autori: conf. peis. Elisabeta Dobrescu, prof. ing. Mihaela Georgescu, lect. arh. Sidonia Teodorescu, peis. Raluca Mihai, peis. Ana Maria Popescu
Birou de proiectare: Instituția coordonatoare: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură, în parteneriat cu Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș

Colaboratori:
Coordonator de proiect: conf. peis. Elisabeta Dobrescu

Consultanti științifici: prof. ing. Florin Stănică, prof. ing. Adrian Asănică, prof. ing. Mihaela Georgescu, prof. ing. Ana Felicia Iliescu, conf. ing. Adrian Peticilă, conf. ing. Sorina Petra, conf. ist. de artă Ruxandra Dreptu, muzeograf Mihai Georgescu

Parteneri: Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș, Director Executiv Ion Tucă

Coordonatori ateliere practice: conf. peis. Elisabeta Dobrescu, prof. ing. Mihaela Georgescu, prof. ing. Ana Felicia Iliescu, conf. ing. Adrian Peticilă, conf. ing. Sorina Petra, lect. arh. Sidonia Teodorescu, lect. ing. Claudia Fabian, conf. arh. Violeta Răducan, conf. arh. Anca Stănescu, lect. ing. Cosmin Mihai, ing. hort. Dan Potor, prof. ing. silvic Iovu Biriș, conf. ist. de artă Ruxandra Dreptu

Participanți: 10 generații de studenți, masteranzi și doctoranzi ai Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București, Facultatea de Horticultură, Departamentul de Peisagistică, Biodiversitate și Horticultură ornamentală și Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

Beneficiar: Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București (USAMVB), Asociația pentru Patrimoniul Regal Peleș (APRP)
Foto: Ana Maria Popescu, Sidonia Teodorescu, Mihai Georgescu, Elisabeta Dobrescu, Raluca Mihai, Mihaela Georgescu

Comentariul autorului

Cu 10 ani în urmă, reprezentanții Facultății de Horticultură a USAMVB și ai Asociației Casa Majestății sale Regelui Mihai I, ulterior ai Asociației pentru Patrimoniul Regal Peleș, îngrijorați de starea peisajului castelelor, au gândit o serie de intervenții urgente, de care spațiul public avea mare nevoie. Așa a început procesul de regenerare a peisajului degradat, au fost regenerate multe plante, unele dintre ele fiind exemplare istorice, descoperite și în imaginile de arhivă: Corylus colurna, Cupressus leylandii, Bouganvillea spectabilis, Cerasus serrulata, Malus niedzwetzkyana, Prunus laurocerasus, Chamaecyparis pisifera etc.
În paralel, cercetările și studiile făcute în arhive (din 2014 până acum), au permis elaborarea unor proiecte curriculare de regenerare, restaurare și refuncționalizare peisageră a acestor spații publice (și semipublice – terasele castelului Peleș), precum și a peisajelor din jurul Castelului Pelișor, Vilei Economat, Vilei Șipot, Serelor Regale și a unor trasee istorice prin pădurea domeniului Regal, până la fosta Vulpărie Regală.
Încă din primii ani, cercetările din teren au scos la iveală relicve istorice importante (cascada și alpinariul Regelui Ferdinand, ascunse privirii sub tone de resturi vegetale), apoi o serie de poteci de promenadă prin pădure, spații cu mare potențial peisagistic, care au fost „aduse la lumină” prin munca studenților peisagiști și horticultori, coordonați de cadrele didactice ale Facultății de Horticultură, cărora li s-au alaturat și elevii Colegiului Tehnologic ,,Carol I’’ din Valea Doftanei.
An după an, am reușit să aducem în atenția miilor de turiști, zone ascunse privirii, zone uitate și complet degradate, care acum sunt recuperate, știute, vizitate și fotografiate, intervențiile realizate contribuind major la ridicarea valorii spațiului public urban. Toate promenadele regale au fost eliberate de pământul depus de-a lungul timpului, acum fiind vizibile și folosite de toți turiștii care urcă de la Castelul Peleș spre Stâna Regală.
Structura și funcțiunea spațiilor, liniile de forță, perspectivele, profunzimea peisajului perceput, reperele importante au căpătat noi valențe, prin modul inovator în care au fost abordate. Deschiderea perspectivelor către obiectivele istorice importante, prin coborârea înălțimii gardurilor vii, sau eliminarea lor, elagarea (ridicarea) coronamentului unor arbori, eliberarea arhitecturii valoroase de sălbăticia naturii, decolmatarea unor cursuri de apă și a unor trasee istorice, degajarea aleilor și readucerea lor la gabaritul funcțional, regenerarea unor exemplare arboricole valoroase etc. și menținerea sub control a acestor repere importante din peisajul istoric au condus în final la fluxuri mai mari de vizitatori, peisaje mai sănătoase, sustenabile, regenerate și reziliente.
Intervențiile noastre atrag anual alte activități, alături de noi venind elevi din localitățile învecinate, locuitori și elevi ai orașului Sinaia (elevii Școlii Gimnaziale ,,George Enescu’’), voluntari, dar și unii vizitatori, care se implică cu bucurie în efortul de a reda și menține spațiul public la nivelul imaginii și funcției de reprezentativitate pe care o are.