Reabilitare Pasajul Nicolae Bălcescu – Universitate

Autor: Gabriel-Ionuţ MÂNDRIŞCANU
Îndrumător: lect.drd.arh. Răzvan LUSCOV