ro | en

Cercetare 1990-2007: Dep de Ist. & Teoria Arhit și Conservarea Patrimoniului

Autori: Coordonatori: arh. Ana Maria Zahariade, M. CRITICOS și L. SAVA

Comentariul autorului

Alaturi de catalogul anual al activitatilor de cercetare ale Departamentului de Istoria & Teoria Arhitecturii si Conservarea Patrimoniului sunt prezentate deopotriva conceptul de organizare si functionare al acestuia, obiectivele sale academice si continutul celor mai importante dintre proiectele de cercetare desfasurate sau în curs. Catalogul propriu-zis structureaza activitatea DITACP dupa urmatoarele categorii: programe de cercetare, activitati stiintifice, publicatii, consultanta si participari în foruri profesionale si stiintifice, elaborari curriculare, premii, nominalizari si distinctii.

Prin activitatea sa, DITACP propune un model de excelenta culturala în activitatea didactica, dar si în domeniul cercetarii universitare în domenii din cele mai variate, contribuind prin diseminarea acestora la ridicarea prestigiului academic al UAUIM Bucuresti, precum si, într-o perspectiva mai larga, a învatamântului si cercetarii din România.Alte lucrări cu aceiași autori: